Vista far reaching visuals video multimedia beeldresearch, advies educatieve trajecten en voorlichting voorlichtingsprojecten

Vista ontwikkelt  eigen initiatieven en werkt in opdracht van derden. Wij maken video en multimedia, doen beeldresearch, adviseren en vervaardigen educatieve trajecten en voorlichtingsprojecten.

Samenwerking video film dvd kennisoverdracht producent, distributeur en adviseur multiculturele communicatie

Samenwerking en kennisoverdracht zijn sleutelbegrippen in onze werkzaamheden. Wij zijn een producent, distributeur en adviseur met creatieve en educatieve expertise op het gebied van multiculturele communicatie.

mediaprojecten multimediaprojecten culturele cultuur.

Vista vindt dat heldere communicatie bijdraagt tot kwaliteitsverbetering van de leef- en werkomgeving van individuen, groepen en de samenleving als geheel. Wij realiseren mediaprojecten met oog voor culturele waarden en verschillen. Vista gebruikt beeldtaal als een krachtig instrument voor kennisverwerving en kennisoverdracht. Wij zoeken naar de schoonheid van een onverwachts nieuwe blik.

media multimedia video film DVD cd-rom cursussen documentaire speelfilm televisie lespakketten advies archief producent distributeur adviseur Jean Hellwig Mona Veld antropologie etnografie sociologie cultuur identiteit culturele diversiteit multiculturele samenleving migratie communicatie voorlichting onderwijs e-learning digitale leeromgeving

Vista Far Reaching Visuals is een contentgerichte producent waar media, culturele uitwisseling en voorlichting elkaar kruisen. U kunt bij ons terecht voor grensverleggende audiovisuele producties waarin culturele diversiteit en educatieve communicatie centraal staan.
Onze leefomgeving wordt steeds veelkleuriger en het belang van media als drager van culturele waarden groeit navenant. Tegelijk zien we een verharding van de samenleving waarbij de tolerantie onder druk staat. Communicatie kan deze druk verlichten. Antropologie en sociologie, als studies van culturele identiteit en maatschappelijk relevante issues, geven richting aan onze producties en helpen de effectiviteit ervan te maximaliseren.
In 1990 werd Vista opgericht door antropologen en filmmakers om het academische onderwijs in de visuele antropologie te vergemakkelijken. Tegenwoordig opereren wij in een breed werkveld. Wij maken daarbij gebruik van een actief internationaal netwerk van multimedia-, televisie- en filmmakers, uitgevers en instellingen die actief zijn op het gebied van onderwijs, migratie, ontwikkelingssamenwerking en culturele diversiteit.
Kunt u zich vinden in onze uitgangspunten, bent u op zoek naar een kwalitatief hoogwaardige partner of bent u geïnteresseerd in een van onze producten of faciliteiten? Wij staan klaar om uw project te helpen realiseren, als coördinator, stimulator of uitvoerder. En onze tarieven zullen u verbazen.

vista far reaching visuals