vista » educatief » internet
Internet
ASKmedia.org  
 ASKmedia, ofwel de antropologische sociologische keuken, is een dynamische internetomgeving die audiovisuele media en sociaal wetenschappelijk onderzoek met elkaar verenigt. ASKmedia is ontwikkeld voor docenten, onderzoekers en studenten antropologie en sociologie. Onderzoekers exposeren hun onderzoeksmateriaal en tevens is audiovisueel lesmateriaal te raadplegen. Daarnaast kan geput worden uit een lijst met onderzoeksideeën en geeft een forum mogelijkheden tot online discussies. ASKmedia is te bekijken op www.askmedia.org
Wilt u een expositie aanmaken? Dan kunt u via ons emailadres een wachtwoord aanvragen.

Basebuilder
Digitale leeromgeving over zoeken op internet, de structuur van databases en het online zetten van werkstukken voor klassen 2 en 3 van de basisvorming. Vista heeft Basebuilder inhoudelijk samengesteld.
Basebuilder is te bekijken op: www.eloweb.nl/basebuilder
Wilt u zich als school aanmelden? Stuur een email naar info@designserver.nl met de gegevens van uw school (verplicht: schooltype en klas, naam docent en vak, naam school, adres, telefoonnummer en emailadres).

Urban Culture
Website over hip hop cultuur en rapmuziek in Afrika. Uitwisseling tussen Nederlandse jongeren en Afrikaanse rappers. Voor de vakken maatschappijleer, aardrijkskunde en CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) in het vmbo, havo en vwo. Vista heeft het educatieve traject ontwikkeld.
Urban Culture is te bekijken op: www.africaserver.nl/urbanculture/info
Tevens kunt u zich als school via de site aanmelden.
 
Webklas culturele antropologie /
niet-westerse sociologie
Orientatie cursus in Blackboard. Middelbare scholieren krijgen in vier lessen een beeld van de studie antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Bedoeld voor leerlingen in de klassen 4, 5 en 6 vwo. Vista heeft de inhoud verzorgd in samenwerking met het Onderwijs Instituut PSCW en ICTO PSCW.
Aanmeldingen via Jaques Koeman: j.v.koeman@uva.nl
  Vista Educatief
• cursussen
• internet
• lespakketten