vista » educatief » lespakketten
Lespakketten
Wereldmix: Cultuur.cd (cd-rom)  
Mondialisering als smakelijk mengsel van cultuur en identiteit. Cd-rom lespakket over mondialisering en de uitwisseling tussen culturen.
Via de thema's muziek, sport, mode, lifestyle, eten, televisie en toerisme ontdekt de gebruiker de mechanismen op wereldschaal die ons leven beïnvloeden. De Cultuur.cd nodigt uit tot nadenken over het mondialiseringsproces, hoe dit op gang is gekomen en wat de gevolgen ervan zijn. 
Doelgroep De tweede fase voortgezet onderwijs, Tweetalig en internationaal onderwijs, Propedeuse Sociale Wetenschappen.
Bestaat uit Cd-rom, docentenhandleiding en leerlingenbladen, website
Taal cd-rom Drietalig (Nederlands, Engels, Duits)
De Website met discussie over mondialisering, stellingen en opdrachten bij de actuele kwesties en suggesties voor gebruik in de les:
www.vistavisuals.nl/worldmix

Amnesty International Mensenrechten CD-ROM
Een educatieve cd-rom over de Universele Rechten van de Mens voor gebruik in de basisvorming (12 tot 15 jaar VMBO, HAVO, VWO). De taken van Vista waren beeldresearch, advies over beeldgebruik en het regelen van de gebruiksrechten van het audiovisuele materiaal. De cd-rom is winnaar van de Gouden Apenstaart 2003 in de categorie 13-15 jaar.
De cd-rom kan besteld worden bij: Amnesty International tel. 020-626 44 36 of email: jongeren@amnesty.nl
Wij zijn allen buren(cd-rom)
Videolespakket over etniciteit en nationalisme, hoe de oorlog in voormalig Joegoslavië zijn weerslag heeft op vriendschappelijke relaties in een Bosnisch dorpje. Leerlingen krijgen inzicht in hoe nationalistische gevoelens in toenemende mate een rol gaan spelen in het dorp. De begrippen etniciteit, etnisch conflict en nationalisme komen in het lespakket aan bod.
Doelgroep De tweede fase voortgezet onderwijs (havo/vwo).
Geschiedenis, Maatschappijleer.
Bestaat uit Video, docentenhandleiding en werkbladen
Taal Nederlands, Engels, Frans

De zwarte oogst
Videolespakket over de werking van de wereldkoffiemarkt en de gevolgen daarvan voor een kleine traditionele gemeenschap in Papoea Nieuw Guinea. Leerlingen krijgen tevens inzicht in een mogelijke oplossing voor de koffieproblematiek door middel van 'eerlijke handel'.
Doelgroep De tweede fase voortgezet onderwijs.
Maatschappijleer en economie.
Bestaat uit Video, docentenhandleiding
Taal Nederlands, Engels

Mijn dagen in Ethiopië
Videolespakket over Ethiopië en over de beleving van cultuurverschillen.
Leerlingen leren dat elke vorm van ritueel gedrag zinvol is binnen een bepaalde samenleving.
Doelgroep Bovenbouw basisonderwijs.
Bestaat uit Video, docentenhandleiding en werkbladen
Taal Nederlands

  Vista Educatief
• cursussen
• internet
• lespakketten