vista  1. the view that you get when you look from a particular place, especially a beautiful view from a high place; a literary word. EG ... a rolling vista of heather-covered hills.  2. a range of exciting or worrying new ideas and possibilities. EG This turn of events opened a whole new vista of chances for me.
Vista ontwikkelt
  eigen initiatieven en werkt in opdracht van derden. Wij maken video en multimedia, doen beeldresearch, adviseren en vervaardigen educatieve trajecten en voorlichtingsprojecten. Samenwerking en kennisoverdracht zijn sleutelbegrippen in onze werkzaamheden. Wij zijn een producent, distributeur en adviseur met creatieve en educatieve expertise op het gebied van multiculturele communicatie.
Vista vindt  dat heldere communicatie bijdraagt tot kwaliteitsverbetering van de leef- en werkomgeving van individuen, groepen en de samenleving als geheel. Wij realiseren mediaprojecten met oog voor culturele waarden en verschillen. Vista gebruikt beeldtaal als een krachtig instrument voor kennisverwerving en kennisoverdracht. Wij zoeken naar de schoonheid van een onverwachts nieuwe blik.