vista » over vista
Over Vista
uitgangspunten  
Vista Far Reaching Visuals is een contentgerichte producent waar media, culturele uitwisseling en voorlichting elkaar kruisen. U kunt bij ons terecht voor grensverleggende documentaires en audiovisuele producties waarin culturele diversiteit en educatieve communicatie centraal staan.
Onze leefomgeving wordt steeds veelkleuriger en het belang van media als drager van culturele waarden groeit navenant. Tegelijk zien we een verharding van de samenleving waarbij de tolerantie onder druk staat. Communicatie kan deze druk verlichten. Antropologie en sociologie, als studies van culturele identiteit en maatschappelijk relevante issues, geven richting aan onze producties en helpen de effectiviteit ervan te maximaliseren.
In 1990 werd Vista opgericht door antropologen en filmmakers om het academische onderwijs in de visuele antropologie te vergemakkelijken. Tegenwoordig opereren wij in een breed werkveld. Wij maken daarbij gebruik van een actief internationaal netwerk van multimedia-, televisie- en filmmakers, uitgevers en instellingen die actief zijn op het gebied van onderwijs, migratie, ontwikkelingssamenwerking en culturele diversiteit.
Kunt u zich vinden in onze uitgangspunten, bent u op zoek naar een kwalitatief hoogwaardige partner of bent u geïnteresseerd in een van onze producten of faciliteiten? Wij staan klaar om uw project te helpen realiseren, als coördinator, stimulator of uitvoerder. En onze tarieven zullen u verbazen.
  Stichting Vista
secretariaat; Javastraat 713
1095 DS Amsterdam
tel. 087- 875 7575
info@vistavisuals.nl  

Creative liaison
Jean Hellwig

Bestuursleden
Otto Romijn (voorzitter)
Hebe Verrest (secretaris)
Marco Aartsen (penningmeester)